Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Nedrivning af bevaringsværdig bygning

Byggeri Tilbage

Nedrivning af bevaringsværdig bygning

Tilbage

der er søgt om tilladelse til nedrivning af:

stuehuset - på ejendommen Bjerndrup Landevej 22, 6070 Christiansfeld, Bjerndrup, Stepping matrikel nr. 9. 

Bygningen er registeret med en bevaringsmæssig værdi på 4.

Der er foretaget en ny vejledende bevaringsvurdering. Kommunen vurderer, at bygningens bevaringsmæssige værdi i dag bør være 6. Dermed bør bygningen ikke længere betragtes som bevaringsværdig, jf. definitionen i Kommuneplan 2021-2033, hvor bygninger med bevaringsmæssig værdi 1-4, betegnes bevaringsværdige.

 

Bygningen blev opført i 1864 og er stuehuset til gården Teglgård. Den er beliggende lidt sydøst for landsbyen Bjerndrup. Stuehuset fremtræder oprindeligt i sin form, men med en række nyere og udskiftede bygningsdele. Bygningens facader bærer præg af forfald og en række gennemgående større sætningsskader. Der er isat nyere vinduer og døre i plast, og det er belagt med et nyere rødt cementtagstenstag.

Derfor vurderer Kolding Kommune ikke, at bygningen nu besidder de værdier, der berettiger den til betegnelsen ’bevaringsværdig’.

 

Kolding Kommune påtænker derfor at tillade at bygningen nedrives. Beslutningen bekendtgøres hermed jf. § 18 i lovbekendtgørelse nr. 970 af 28. august 2014, ”Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer”.

Skriftlige bemærkninger til ansøgningen om nedrivning, kan sendes til Kolding Kommune, By- og Fællesforvaltningen, Byggesagsafdelingen, Nytorv 11, 6000 Kolding, byggesag@kolding.dk

Kolding Kommune vil efter udløb af høringsfristen tage stilling til ansøgningen om tilladelse til nedrivning af ejendommen. Hvis vi ikke har modtaget væsentlige indsigelser i høringsperioden, vil der kunne meddeles tilladelse til det ønskede.

 

Sagen kan ses ved henvendelse i Kolding Kommune, By –og Fællesforvaltningen, Byggesagsafdelingen, Nytorv 11, 6000 Kolding.

Informationer

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje