Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Offentlig høring om vandløbsregulering – Godkendelse af eksisterende omløb fra st. 2.653 til 2.740 m i Vester Nebel Å ved Elkærholm

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

Reguleringsprojektet gennemføres for at godkende den eksisterende skikkelse af omløbet ved Elkærholm fra st. 2.653-2.740 m. Herved sikres der sammenhæng imellem det gældende regulativ og omløbet. 

Projektet har ikke afstrømnings- eller miljømæssige konsekvenser.

Reguleringssagen skal behandles efter bestemmelserne i vandløbsloven. Forinden der kan træffes afgørelse, fremlægges projektet i offentlig høring i 4 uger i perioden fra 8. marts til 5. april 2023. I denne periode kan der indsendes bemærkninger til projektet.

Bemærkninger skal være skriftlige og sendes til Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding eller helst på mail til vandloeb@kolding.dk. Bemærkningerne skal være modtaget senest onsdag den 5. april, kl. 16.00.

Projektbeskrivelsen kan ses i den vedhæftede Pdf fil.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje