Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Stepping - Tilladelse til udledning af oppumpet grundvand til Store Kærbæk vandløb

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilladelse til udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med midlertidig grundvandssænkning.

Tilbage

BlueKolding skal foretage anlægsarbejder i forbindelse med byggemodning af matrikel 17c Stepping Ejerlav, Stepping (rød figur herunder). Området ligger umiddelbart vest for Søndre Alle 34. Derudover skal der etableres en spildevandsledning (rød streg) fra byggemodningen og op til det eksisterende kloaksystem i Vestergade.

I forbindelse med byggemodningen og etablering af spildevandsledningen vurderer BlueKolding at skulle grundvandssænke i op imod 6 uger, og det oppumpede grundvand ønsker man at lede til Store Kærbæk vandløb.

Denne tilladelse giver BlueKolding mulighed for at lede det oppumpede grundvand til Store Kærbæk vandløb via et bælte (grøn markering) langs vandløbet.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje