Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Høring af forslag til afgrænsning af miljøkonsekvensrapport for Helhedsplanen for bydelsområdet ved Kolding Å

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

Kolding Kommune, Miljøvurderingsteamet gennemfører i perioden 20. februar til 13. marts 2023 høring af forslag til afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten for Helhedsplan for bydelsområdet ved Kolding Å. Høringen gennemføres efter § 35 i miljøvurderingsloven[1].

Helhedsplanen omfatter et byudviklingsprojekt syd for banen og omkring Kolding Å også benævnt Holmsminde og Riberdyb. Projektet omfattet af Helhedsplanen for bydelsområdet ved Kolding Å rummer den overordnede disponering af området med forbindelser, nye pladser, placering af byggeri og parkeringshuse m.m.

Projektområdets samlede areal er ca. 30.000 m2, og det bebyggede areal udgør godt halvdelen.

Helhedsplanen disponerer ca. 38.000 etagemeter i området. Det er et bærende princip, at bebyggelsen er åben, så man kan bevæge sig gennem byen, både af gadeforløb og mere snørklede bagveje som i middelalderbyen. Bygningstyperne bliver dels åbne karréer med variation i etagehøjden, der bygger videre på den omgivende by, og dels typer som pakhuse og punkthuse, f.eks. parkeringshusene, der trækker på den industrielle arv i området.

Helhedsplanen lægger op til et varieret gadeforløb, hvor bebyggelsen langs banen, som udgangspunkt, er disponeret med bygninger i op til 7 etager, der danner ryg mod nord og skærmer den øvrige bydel mod støj. Langs med åen mod syd bliver den nye by gradvist lavere, og sollyset finder vej gennem porte og passager.

Helhedsplanen, forslag til afgrænsningen, og høringsoplægget ses i boksen ’Dokumenter og Tilladelser’ til højre herfor.

Kolding Kommune opfordrer alle interesserede til at kommentere materialet og indsende høringssvar til vvm@kolding.dk senest den 13. marts 2023.


[1] Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje