Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Tilladelse til nedsivning af oppumpet grundvand

Miljø, natur og klima Tilbage

Grundvandssænkning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder på matrikel 9æ, Viuf By, Viuf ejerlav.

Tilbage

Midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med byggeri af en-familiehus på Vesterengen 10, 6052 Viuf.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje