Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Tilladelse efter planloven til etablering af minivådområde, 6000 Kolding

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse til etablering af minivådområde

Tilbage

Kolding Kommune har behandlet ansøgningen om etablering af minivådområde på matr.nr. 13ac Vonsild By, Vonsild, der tilhører ejendommen Vonsildvej 112, 6000 Kolding. Afgørelsen kan findes under "dokumentation & tilladelser". 

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje