Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Tilladelse efter vandløbsloven til at frilægge et privat rørlagt vandløb på et areal ved Skamlingvejen med matr.nr. 4n Skartved By, Sdr. Bjert

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

Kolding Kommune meddeler tilladelse efter vandløbsloven til at frilægge ca. 130 meter rørlagt vandløb. Vandløbet er privat og har navnet Skartved Bæk.


Klagefristen er den 24. juli 2024.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje