Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Afgørelse om afslag på godkendelse af takstblad 2024 for Hejls Vandværk

Miljø, natur og klima Tilbage

Kolding Kommune meddeler afslag på godkendelse af Hejls Vandværks takstblad 2024

Tilbage

Kolding Kommune meddeler, jf. § 53, stk. 1 i vandforsyningsloven, afslag på godkendelse af Hejls Vandværks takstblad 2024. 

Kommunens afgørelse efter § 53 stk. 1 i vandforsyningsloven kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed, jf. § 76, nr. 4 i vandforsyningsloven. 

Et evt. søgsmål til prøvelse ved domstolene skal være anlagt inden 6 måneder efter. at afgørelsen er meddelt ansøgeren og offentligt bekendtgjort. 

Afgørelsen findes i kolonnen til højre   

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje