Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Forslag til spildevandsplantillæg 2018-26 - Nyt boligområde ved Virkelyst

Miljø, natur og klima Tilbage

Området ønskes ændret til et planlagt spildevandskloakeret

Tilbage

Spildevandsplantillæg 2018-26 til Kolding Kommunes Spildevandsplan 2018-2025 (Blå Plan) ændrer områdets kloakopland fra ukloakeret til fremtidig spildevandskloakeret således at:

 

·        Husspildevand fra områdets boliger tilsluttes BlueKoldings kloak.

·         Regnvand fra hver enkelt boliggrund håndteres lokalt på egen grund via nedsivningsanlæg.

·         Regnvand fra veje, stier og fællesarealer håndteres i lokalplanområdet af grundejerne, der organiseres i et spildevandslaug. 

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje