Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Lovliggørende tilladelser til sø

Landzonesager Tilbage

Lovliggørende landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til etableret sø i beskyttet eng

Tilbage

Kolding Kommune meddeler lovliggørende landzonetilladelse og dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til etableret sø på beskyttet eng på matr. nr. 8u Ødis-Bramdrup By Ødis, beliggende på ejendommen Gl. Hørupvej 6, Ødis, 6580 Vamdrup.


Klagefrist 15. sept. 2023 

Afgørelsen kan findes under "Dokumentation & Tilladelser"

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje