Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven samt høring forud for tilladelse efter vandløbsloven til etablering af vade- og drikkested og udlægning af grus i Bastrup Bæk

Miljø, natur og klima Tilbage

Kolding Kommune ønsker at etablere et kombineret vandingssted og kreaturovergang for græssende kvæg i Bastrup Bæk ved udløbet til Kongeå. I samme ombæring udlægges gydegrus på strækningen nedstrøms Kirkevej.

Tilbage

 

Kolding Kommune meddeler hermed dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til at etablere et kombineret vandingssted og kreaturovergang for græssende kvæg i Bastrup Bæk ved udløbet til Kongeåen og på den tilstødende eng på matr. nr. 9t og 14l, Bastrup By, Vamdrup i Kolding Kommune. Efter samme lov meddeles der dispensation til at udlægge gydegrus over en strækning af vandløbet.

 

Projektet som ønskes gennemført, fremmes desuden ved offentlig høring inden der træffes afgørelse efter vandløbsloven.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje