Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Idé-høring – Ansøgning om udvidelse af husdyrproduktionen på Tøndervej 50, 6580 Vamdrup

Miljø, natur og klima Tilbage

Kolding Kommune har modtaget en ansøgning om godkendelse af kvægproduktionen på Tøndervej 50, 6580 Vamdrup.

Tilbage

Der søges om at etablere en dybstrøelsesstald på soklen fra den nedbrændte lade på ca 735 kvm samt etablering af en sengebåsestald på ca. 2.640 kvm, som godkendt i 2019.

Den ansøgte produktion omfatter et produktionsareal på i alt 5.110 m2. Desuden er der en eksisterende gyllebeholder på 873 kvm.

Kolding Kommune behandler ansøgningen i henhold til lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., og projektet er omfattet af en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet. Alle har mulighed for at se ansøgningen og for senere at få tilsendt et udkast til godkendelsen, når denne er udarbejdet.

Bemærkninger og ideer til projektet skal sendes til Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Landbrug, Nytorv 11, 6000 Kolding, eller til landbrug@kolding.dk senest fredag den 15. september 2023.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Landbrugsafdelingen på telefon 7979 7439.

Informationer

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje