Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Tilladelse efter vandløbsloven og dispensation fra naturbeskyttelsesloven til at foretage erosionssikring af jernbanedæmningen ved Åkær Å, vest for Ejstrup

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

Kolding Kommune har givet en tilladelse after vandløbsloven og en dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at Banedanmark kan foretage erosionssikring af jernbanedæmningen ved Åkær Å, vest for Ejstrup. Erosionssikringen får ingen negative konsekvenser for vandføringsevnen i åen på stedet.

Der er samtidig efter lov om miljøvurdering truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtig 

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje