Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Afgørelse efter vandløbsloven om oprensning af Vester Nebel Å

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

Kolding Kommune, By- og Udviklingsafdelingen, Natur & Vand træffer afgørelse om, at der ikke foretages oprensning af Vester Nebel Å fra hhv. st. 2.460 m til st. 2.653 m samt fra st. 2.740 til st. 5.565 m, idet regulativet ikke fastlægger en gyldig skikkelse eller vandføringsevne for strækningen.

Kommunen vil i stedet udarbejde nyt vandløbsregulativ, der fastsætter krav til vandløbets dimension eller vandføringsevne. 

Afgørelsen kan ses i vedhæftede Pdf-fil.”

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje