Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Vandindvindingstilladelse til Cafe Løverodde

Miljø, natur og klima Tilbage

Ny boring

Tilbage

Kolding Kommune meddeler bore- og midlertidig indvindingstilladelse til en ny drikkevandsboring til Cafe Løverodde. Der meddeles endvidere udledningstilladelse til ren- og prøvepumpning af boringen.

Tilladelsen kan påklages frem til d. 13. juli 2022.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje