Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Tilladelse efter vandløbsloven til restaureringsprojekt i Barbrekærgrøften og Knivskær Grøft

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

Kolding Kommune meddeler tilladelse efter vandløbsloven til at restaurere vandløbene Barbrekærgrøften og Knivskær Grøft. Projektet sker som led i etableringen af solcelleanlægget ved Viuf-Håstrup. Projektets formål er at udvikle områdets natur og de rekreative muligheder på arealerne mellem solcelleområderne.

Projektets nærmere detaljer fremgår af den vandløbsretlige tilladelse.  Klagefristen er den 9. juni 2023.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje