Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Forslag til Regulativ for erhvervsaffald

Affald og genbrug Tilbage

Kolding Kommune sender hermed revideret Regulativ for erhvervsaffald i høring.

Tilbage

Kolding Kommune har senest revideret affaldsregulativer i 2018 med henblik på indsamling af madaffald hos husholdninger, hvilket også gav anledning til justeringer i muligheden for indsamling af restaffald hos virksomheder.

I denne omgang er Regulativ for erhvervsaffald er primært ændret på følgende områder: 

•    Etablering af tilbud om afhentning af asbest, som hos husholdninger, men mod betaling

•    Ordning for Kolding Kommunes eget erhvervsaffald, herunder særligt institutioner med beboelse, som nu omfattes af flere af de kommunale   ordninger for husholdningsaffald

•    Afregning af manglende vejninger på genbrugspladsen

•    Imprægneret træ klassificeres som udgangspunkt som forbrændingsegnet farligt affald.

Regulativet forventes indstillet til endelig godkendelse med forventet ikrafttrædelse 1. april 2023.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Links

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje