Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Offentlig høring vedr. nedrivning af bygning 3 og 4

Byggeri Tilbage

Nedrivning af bevaringsværdig bygning

Tilbage

 

By – og Udviklingsforvaltningen har den 10-03-2023 modtaget en ansøgning om nedrivning af bygning nr. 3, 4, 6, 7 og 8 på Vejlevej 447, 6000 Kolding, matrikel nr. 15a Lilballe by, Eltang.

 

Ejendommen Vejlevej 447, 6000 Kolding består af 6 bygninger – et fritliggende enfamiliehus opført 1993 samt de fem ældre udhusbygninger, som nu søges nedrevet. Kolding Kommune har på ejendommen kun bevaringsvurderet (SAVE-registreret) to bygninger 3 og 4, som er opført år 1700. De er sammenbyggede og fremtræder som en samlet bygning. De blev ved udarbejdelsen af Kommuneatlas Kolding i 1991 bevaringsvurderet.

 

I forbindelse med ansøgning om nedrivning af Bygning 3, 4, 6, 7 og 8 i forråret 2022, har Kolding Kommune genvurderet ejendommen og kan konstatere, at bygning 3 og 4 ikke er vedligeholdt og er i forfald. På baggrund af dette vurderer Kolding Kommune, at der ikke bevaringsmæssigt er noget til hinder for nedrivning af Bygning 3 og 4. 

For yderligere oplysning om vurderingen, se vedlagte PDF Dokumentation & Tilladelser.

 

Nedrivningstilladelsen bekendtgøres hermed jf. § 18 i lovbekendtgørelse nr. 219 af 6. marts 2018, ”Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer”.

 

 

 

Kolding Kommune vil efter udløb af høringsfristen tage stilling til ansøgningen om nedrivning. Hvis forvaltningen ikke har modtaget væsentlige indsigelser i høringsperioden, vil der kunne meddeles tilladelse til nedrivning af bygningen.

 

Nedrivningssagen kan ses ved henvendelse i Kolding Kommune, By –og Udviklingsforvaltningen, Byggesagsafdeling, Nytorv 11, 6000 Kolding.

 

 

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje