Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Tilladelse efter vandløbsloven og dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering af en kreaturovergang i et tilløb til Marielund Bæk

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

Der er givet en tilladelse efter vandløbsloven og en dispensation efter naturbeskyttelsesloven til etablering af en kreaturovergang i et tilløb til Marielund Bæk.

Formålet er at etablere bedre adgangsforhold henover vandløbet i forbindelse med flytning af kreaturer, der græsser i området.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje