Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Tilladelse efter vandløbsloven til at etablere en rørbro i Eltang Bæk, ca. 130 meter nedstrøms Sletteskovvej, - som erstatning for en eksisterende sammenstyrtet rørbro

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

Kolding Kommune har givet en tilladelse efter vandløbsloven til at en sammenstyrtet rørbro i Eltang Bæk erstattes med en ny rørbro i en lidt større dimension.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje