Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Indvinding af grundvand fra eksisterende boring på Nagbølvej 2, 6580 Vamdrup

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

Kolding kommune meddeler tilladelse til indvinding af grundvand fra en eksisterende boring på Nagbølvej 2, 6580 Vamdrup.

Kolding Kommune har desuden vurderet, at indvindingen ikke vil medføre mærkbart påvirkning af miljøet og meddeler afgørelse om, at sagen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Klagefristen er den 19. december 2022.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje