Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse til sø

Landzonesager Tilbage

Tilladelse til etablering af sø i landzone

Tilbage

Kolding Kommune har givet tilladelse til etablering af en sø på cirka 600 m2 på matr. nr. 35b, Lunderskov By, Skanderup, som ligger på ejendommen Gelballevej 90, 6640 Lunderskov.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje