Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Veteranpolitik 2024

Sociale forhold Tilbage

Veteranpolitik for Kolding Kommune - revidering 2024

Tilbage

I 2015 vedtog byrådet i Kolding sin Veteranpolitik. Baggrunden var den daværende regeringens nationale politik, der var vedtaget nogle år tidligere, og lokalt var der et ønske om at sætte retning for den rådgivning og de indsatser, der ydes til veteraner og deres pårørende.

På de knap ti år der er gået, siden politikken blev vedtaget, er der igangsat mange aktiviteter på området og skabt megen ny viden om både veteraner og deres familier – herunder også påvirkningen af børnene.

Det er derfor aktuelt at revidere politikken, og et nyt udkast med nye indsatsområder ligger vedhæftet som bilag til denne sag. Social og Arbejdsmarked vil efterfølgende få forelagt en handleplan på området, der udmønter politikken.


Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje