Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Tilladelse efter vandløbsloven og dispensation fra naturbeskyttelsesloven til etablering af fire landgangsbroer i Kolding Å ind gennem midtbyen

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilladelse efter vandløbsloven og dispensation fra naturbeskyttelsesloven til etablering af fire landgangsbroer

Tilbage

Kolding Kommune tillader etablering af fire landgangsbroer i i Kolding Å ved allerede etablerede åsteder i Kolding by. Landgangsbroerne skal benyttes i forbindelse med sejlads i Kolding Å.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje