Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Ændret tilladelse til krydsning og etablering af overkørsel i vandløb ved Vesterengen i Viuf

Miljø, natur og klima Tilbage

Der meddeles ændret tilladelse efter vandløbsloven til krydsning af Vestersig-grøften

Tilbage

Der er foretaget mindre tekniske ændringer af projektet som dermed modtager en ny tilladelse.

Sweco A/S har, på vegne af BlueKolding, søgt om tilladelse til at krydse det private vandløb Vestersig-grøften med 3 ledninger; regn- og spildevandsledning samt trykledning til spildevand. Krydsningen sker som led i byggemodning ved Vesterengen, etape 3, Viuf. Ledningerne føres under vandløbet ved gennemgravning og der anlægges samtidigt en overkørsel som sikrer adgang til regnvandsbassinet umiddelbart nord for Vestersig-grøften.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje