Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Tilladelse efter vandløbsloven og dispensation fra naturbeskyttelsesloven til at fjerne en rørbro samt etablering af et sandfang i Dyndkær Bæk i området ved Sjølundvej

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

Kolding Kommune har givet en tilladelse efter vandløbsloven til at fjerne en rørbro og etablering et sandfang på den øverste strækning af Dyndkær Bæk, nordøst for Sjølundvej. Tilsvarende er der givet en dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje