Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

§ 21-afgørelse om ikke VVM-pligt af ændring af fjernvarmeprojekt ved Eltang

Miljø, natur og klima Tilbage

Kolding Kommune har truffet afgørelse om, at ændring af fjernvarmeprojekt ved Eltang må antages ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Tilbage

Kolding Kommune har truffet afgørelse om, at ændring af fjernvarmeprojekt ved Eltang må antages ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet jf. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr 4 af 03/01/2023.

Du vil kunne se afgørelsen i boksen ’Dokumenter og Tilladelser' til højre herfor.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje