Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse til minivådområde

Landzonesager Tilbage

Kolding Kommune har behandlet ansøgning om minivådområde

Tilbage

Kolding Kommune har meddelt tilladelse efter planloven til etablering af et minivådområde på matr. nr. 4m Åstorp By, Taps, tilhørende ejendommen Hørregårdvej 6, 6070 Christiansfeld 

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje