Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Høring af Spildevandsplantillæg 2018-23

Miljø, natur og klima Tilbage

Etablering af regnvandsbassin og -ledning ved Hønsemosen, Fynslund

Tilbage

Dette tillæg 2018-23 til Kolding Kommunes Spildevandsplan 2018-2025 (Blå Plan) er udarbejdet for at kunne etablere et regnvandsbassin og en regnvandsledning i forbindelse med separatkloakering af Fynslund. Regnvandsbassinet har til formål at sikre rensning og forsinkelse af tag- og overfladevand fra kloakoplandet, inden vandet ledes til recipienten.

Der har været undersøgt flere forskellige placeringer af bassinet, men det er kun muligt at placere det på hjørnet af matrikel 7i, Egholt By, Lejrskov, i området ved krydset mellem Hovedgaden, Hønsemosen og Fynslundvej. Ledningen fra regnvandsbassinet vil ledes mod nord, langs Hovedgaden, inden den løber ud i Hundsholt Bæk.

Følgende matrikler berøres af tillægget: 7i, 7g og 7000e alle Egholt By, Lejrskov samt 7000i, Jordrup By, Jordrup.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje