Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Tillæg til vandindvindingstilladelse - Vojumvej 45, 6070 Christiansfeld

Miljø, natur og klima Tilbage

Kolding Kommune meddeler forhøjelse af vandindvindingstilladelse fra 6.000 m3/ år til 9.000 m3/år ved tillæg til gældende tilladelse fra 2019.

Tilbage

Formålet med vandindvindingen er vanding af dyrebesætning og drikkevand til husholdningen.

Indvindingen sker fra den eksisterende boring på ejendommen Vojumvej 45, 6070 Christiansfeld.

Klagefristen er den 6. januar 2023.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje