Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Midlertidig miljøgodkendelse til start- og landing med erhvervshelikoptere på Kolding Lufthavn, Lufthavnsvej 1, 6580 Vamdrup

Miljø, natur og klima Tilbage

Kolding Lufthavn, lufthavnsvej 1, 6580 Vamdrup, har søgt om midlertidig tilladelse til erhvervshelikopteroperationer.

Tilbage

Der er dels søgt om tilladelse til maksimalt otte erhvervshelikopterflyvninger pr. dag, herunder om en udvidelse af tidsperioden for erhvervshelikopteroperationer og dels søgt om ændring af den begrænsning for erhvervshelikopter, som er en følge af vilkår 3.b i tillægsgodkendelsen fra 2006, hvor det fremgår, at helikopteroperationer kun må foretages i tilknytning til eftersyn af el- og gasledninger, samt tekniske mellemlandinger.

Ansøgningen er behandlet efter § 33 i Miljøbeskyttelsesloven. Kolding Lufthavn er en såkaldt ”Bilag 2-virksomhed” omfattet af bilag 2 med listepunktet: H 202 Lufthavne, flyvestationer og flyvepladser i ”Godkendelsesbekendtgørelsen” og er reguleret af standardvilkår med kommunen som godkendelses- og tilsynsmyndighed.  

Du vil kunne se afgørelsen i boksen: ”Dokumenter og Tilladelser” til højre herfor.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje