Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Landzonetilladelse på Binderup Villavej 3, 6091 Bjert

Landzonesager Tilbage

Landzonetilladelse til lovliggørelse af udhus til anneks på Binderup Villavej 3, 6091 Bjert

Tilbage

Afgørelse

Kolding Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1 til lovliggørelse af udhus på ca. 31 m2 til anneks på ejendommen matr.nr. 1r Binderup By, Sdr. Bjert beliggende Binderup Villavej 3, 6091 Bjert, som ansøgt.

 

Landzonetilladelsen offentliggøres den 4. juli 2024www.kolding.dk/horinger-afgorelser-og-planer.

 

Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år efter, at den er meddelt.

Klage

Kommunens afgørelse kan inden for 4 uger, senest den 1. august 2024, påklages til Planklagenævnet, jf. vedlagte klagevejledning.

Landzonetilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis du ikke umiddelbart efter klageperiodens udløb har modtaget besked fra kommunen om, at der er klaget over afgørelsen, kan tilladelsen udnyttes.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje