Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Indkaldelse af idéer og forslag til planlægning af et område med solceller ved Nagbøl

Kommune- og lokalplaner Tilbage

Plan og Teknik har den 5. september 2023 besluttet at igangsætte planlægning for et solcelleanlæg ved Nagbøl sydvest for Lunderskov.

Tilbage

Planlægningen igangsættes på baggrund af et ønske fra Jysk Energi om at etablere et solcelleanlæg ved Nagbøl sydvest for Lunderskov. Projektområdet omfatter ca. 104 ha, hvoraf ca. 81 ha ønskes anvendt til solcellepaneler på terræn.
Den påtænkte afgrænsning af rammeområdet for solcelleprojektet bliver koordineret med planlægning for Moveeros udvidelse på naboarealet mod sydvest (kommuneplantillæg 46).
Se mere i det vedhæftede debatoplæg.

Indkaldelse af idéer og forslag
Forud for udarbejdelsen af nyt plangrundlag for området vil byrådet gerne høre borgernes ideer og forslag til områdets fremtidige anvendelse. Har du forslag til, hvad området skal bruges til? Eller har du input til, hvad planlægningen i øvrigt skal indeholde og evt. tage højde for?

Du kan komme med dine ideer til området i perioden 

                                            11. september 2023 - 25. oktober 2023.

(OBS. Høringsperioden er forlænget fra den oprindelige frist 27. september)

Bemærkninger og forslag sendes via kommunens høringsportal – brug funktionen ”Opret svar” nederst på denne side
eller til:                                                     

By- og Udviklingsforvaltningen
Nytorv 11
6000 Kolding
 

Vi gør opmærksom på, at der er åbenhed i myndigheders sagsbehandling. Indkomne bemærkninger er omfattet af reglerne om aktindsigt og vil kunne optræde i vores afgørelser, som blandt andet offentliggøres på vores hjemmeside.

Flere oplysninger
Du er velkommen til at kontakte sagsbehandleren, Hans Peter Therkildsen, på tlf. 79791611 eller mail hant@kolding.dk, hvis du vil vide mere om sagen.
Debatoplæg, ansøgningsmateriale og udkastet til afgrænsningsnotatet finder du til højre under ’Dokumentation & Tilladelser’

Du kan se indkaldelse af ideer og forslag for den tilhørende miljøkonsekvensrapport her:
Ideer og forslag miljøkonsekvensrapport (kolding.dk)

 

Afgrænsning af planområdet er vist med hvid priksignatur.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Links

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje