Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

30 dages høring af udkast til godkendelse af svineproduktion på Ballegårdsvej 20, 6580 Vamdrup

Miljø, natur og klima Tilbage

Husdyrbruget på Ballegårdsvej 20 ansøger om at få godkendt en omlægning af svineproduktionen samt en ændring til regulering efter produktionsareal. Samtidig nedlægges ejendommens minkproduktion

Tilbage

Godkendelsen omfatter følgende:

- Godkendelse til i alt 1.911 m2 produktionsareal

- Flexgruppe, slagtesvin og smågrise i begge stalde

- Godkendelse til i alt 1.090 m2 overfladeareal i gødningsopbevaringsanlæg

Kolding Kommune har behandlet projektet efter § 16a, stk. 2 i husdyrbrugloven. 

Bemærkninger til udkastet skal være modtaget af Kolding Kommune senest fredag den 16. september 2022 for at kunne indgå i den videre behandling af projektet. Bemærkninger skal sendes til Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding eller til landbrug@kolding.dk.

På baggrund af de indkomne bemærkninger vil kommunen træffe den endelige afgørelse vedrørende godkendelsen af projektet. Evt. indkomne bemærkninger vil indgå i den videre sagsbehandling men vær dog opmærksom på, at bemærkningerne ikke nødvendigvis medfører en ændring af afgørelsen.

I boksen til højre ses udkast til godkendelsen samt miljøkonsekvensrapporten.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på telefon 7979 7439.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje