Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Tilladelse til forlængelse af kystbeskyttelse på Stranden 29, Rebæk i Kolding Kommune

Miljø, natur og klima Tilbage

Kolding kommune har behandlet ansøgning om forlængelse af eksisterende højvandsmur

Tilbage

Kolding Kommune giver tilladelse til at forlænge et kystbeskyttelsesanlæg på Stranden 29, Rebæk, 6000 Kolding, matr. nr. 3n, Strårup By, Dalby i Kolding Kommune.

Afgørelsen er truffet i medfør af kystbeskyttelseslovens1 § 3, stk. 1. Afgørelsen inkluderer en dispensation fra naturbeskyttelseslovens 2§ 15 om strandbeskyttelse.

Kolding Kommune har vurderet, at der ikke skal udarbejdes konsekvensvurdering3 eller miljøkonsekvensrapport4 for projektet.

Tilladelsen er ikke endelig før klagefristen er udløbet.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje