Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Tilladelse til at restaurere et tilløb til Taps Å ved Tingskovhede

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

Kolding Kommune har givet en tilladelse efter vandløbsloven og en dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at der kan foretages restaurering af et tilløb til Taps Å ved Tingskovhede, syd for Taps.

Restaureringen får ingen betydning for afstrømningen i området.

Der er samtidig truffet afgørelse om, at restaureringsprojektet ikke er VVM-pligtig.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje