Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Visionsproces for svømmefaciliteter

Fritid og idræt Tilbage

Visionsproces for svømmefaciliteter i Kolding er udarbejdet, og i den forbindelse er det muligt at indgive høringssvar frem til den 1. juli 2024.

Tilbage

Adgangen til svømmefaciliteter i Kolding Kommunes vil over de næste tre år blive reduceret som følge af lukning af Marielundskolens svømmebad i sommeren 2024, og forventet lukning af Brændkjærskolens svømmebad i 2027.
På denne baggrund har udvalget Sundhed og Fritid iværksat en visionsproces for svømmefaciliteter i Kolding, der skal afdække behov og mulige løsninger.

Fritid og Idræt har på denne baggrund i samarbejde med Tegnestuen Mejeriet siden december 2023 arbejdet med at indsamle materiale, der skal danne grundlag for potentielle fremtidige scenarier. Der er indsamlet belægningsdata for alle nuværende svømmefaciliteter i Kolding og afviklet interviews med relevante bruger- og aktørgrupper, herunder foreninger, aftenskoler, skoleområdet, nuværende og potentielle driftsaktører, handicaprådet og ældrerådet. Der er indsamlet data via spørgeskema med over 1.400 besvarelser, hvoraf størstedelen af besvarelserne er fra dagsgæster i hhv. Slotssøbadet og Kongeåbadet Dertil har der været afviklet fælles workshop med repræsentation fra bruger- og aktørfeltet.

Det indsamlede materiale og datagrundlag har resulteret i seks samlede scenarier. Tre scenarier for fremtidig udvidelse, to scenarier der indebærer en renovering eller genetablering af Brændkjærskolens svømmebad, samt ét scenarie der skitserer muligheder og konsekvenser ved at flytte aktiviteter til Kongeåbadet og Slotssøbadet.

De seks scenarier er beskrevet i vedlagte dagsordenspunkt, som indgik i Sundhed og Fritidsudvalgets møde d. 6. juni 2024. Scenarierne indgår i grundlaget for forhandlinger til budget 2025-2028. Derudover er Tegnestuen Mejeriets samlede materiale vedlagt.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje