Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Høring efter vandløbsloven: Restaurering af Sønderbæk i forbindelse med etablering af solcelleanlæg ved Viuf-Håstrup

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

Kolding Kommune og Vejle Kommune har modtaget en ansøgning fra Better Energy Viuf P/S om et vandløbsrestaureringsprojekt i vandløbet Sønderbæk. Projektet sker som led i etableringen af solcelleanlægget ved Viuf-Håstrup. Projektets formål er at udvikle områdets natur og de rekreative muligheder på arealerne mellem solcelleområderne. 

Vandløbsrestaureringen som ønskes gennemført, fremmes hermed ved offentlig høring inden der træffes endelig afgørelse efter vandløbsloven. Fristen for at komme med bemærkninger eller indsigelser til projektet er onsdag den 12. juli 2023.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje