Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Afgørelse om ikke VVM-pligt ved regulering af privat rørlagt vandløb

Miljø, natur og klima Tilbage

Privat rørlagt vandløb ønskes omlagt

Tilbage

Kolding Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til regulering af et privat rørlagt vandløb ved ejendommen Elvighøjvej 2, 6000 Kolding. Reguleringen vil bestå i udskiftning af et eksisterende betonrør ca. Ø 300 mm rør med et Ø 500 mm PVC rør over en strækning på ca. 25-28 meter. Kolding Kommune har  truffet afgørelse om, at projektet ikke kræver en VVM vurdering.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje