Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Spildevandtillæg til Elmehøjen, Eltang

Miljø, natur og klima Tilbage

Udkast til et spildevandstillæg for Eltang Privat fælles regnvandslav

Tilbage

Dette tillæg nr. 12 til Kolding Kommunens spildevandsplan 2018-2025 (Blå Plan) er udarbejdet for at præcisere, hvordan spildevand og regnvand skal håndteres i det ny boligområde ved Elmehøjen, Eltang.

Spildevandsplantillægget lægger op til, at områdets spildevand tilsluttes spildevandsforsyningens (BlueKoldings) kloaksystem, og regnvand håndteres lokalt i området med etablering af et privat fælles regnvandslav.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje