Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Offentlig høring om nedlæggelse af del af offentlig vej - Margrethe Mortens Toft

Trafik, veje og parker Tilbage

Høring om nedlæggelse af parkeringsareal efter salg af arealet

Tilbage

Kolding Kommune påtænker at nedlægge et ca. 507 m2 stort areal af den offentlige vej Margrethe Mortens Toft. Arealet er vist med rød markering på den vedlagte kortskitse. Skitsen er ikke målfast.

Det areal, der påtænkes nedlagt, er under salg i forbindelse med udstykning og salg af en større del af matr.nr. 16a Kolding Markjorder 1. afd. Nedlæggelse af vejarealet planlægges at ske i forbindelse med en planlagt realisering af en masterplan for Kolding Stadion. Vejarealet vil blive arealoverført til den nye ejendom.

 

I henhold til lov om offentlige veje § 15 træffer kommunalbestyrelsen beslutning om, hvilke bestående kommuneveje der skal flyttes, nedklassificeres eller nedlægges, jf. lovens § 124.

 

I henhold til lov om offentlige veje § 124, stk. 2 skal en vej helt eller delvist opretholdes som vej, hvis den efter matrikelkortet er eneste vejadgang til en ejendom eller nogen af dens lodder, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang, eller hvis vejen i øvrigt er af vigtighed for en ejendom.

 

Det areal, der påtænkes nedlagt, udgør et parkeringsareal mellem Kolding Stadion og kolonihaveområdet ved Margrethe Mortens Toft og Kæmnerengen. Hvis masterplanen for Kolding Stadion realiseres, vil et væsentligt større areal ved Kolding Stadion blive udlagt til parkeringsareal.

 

Arealet er ikke eneste vejadgang til en ejendom eller nogen af dens lodder. Kolding Kommune har ingen oplysninger om, at vejarealet i øvrigt skulle være af vigtighed for en ejendom.

 

På den baggrund vurderer Kolding Kommune umiddelbart, at vejarealet kan nedlægges.

 

Eventuelle bemærkninger til ovenstående kan sendes til trafikvejogpark@kolding.dk senest mandag den 22. august 2022.

Informationer

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje