Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Idéhøring - Ansøgning om udvidelse af husdyrproduktionen på Kolstrup Bygade 11, 6070 Christiansfeld

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

Kolding Kommune har modtaget en ansøgning om godkendelse af produktionen på Kolstrup Bygade 11, 6070 Christiansfeld. Endvidere søges om dispensation til naboskel, som ejes af ansøger, da den nye sostald ligger under 30 meter til naboskel.

Der søges om en udvidelse af produktionsarealet ved etablering af en ny løbe- og drægtighedsstald, ændring af gulvtypen i en del af den eksisterende sostald. Der sker ingen ændringer i den eksisterende klimastald og karantænestald.

Den ansøgte produktion omfatter et produktionsareal på i alt 12.585 m2. Desuden er der 2 eksisterende gyllebeholdere med et samlet overfladeareal på ca. 1.368 m2.

Ansøgningsmaterialet i form af miljøkonsekvensrapporten og ansøgningsskemaet kan ses i boksen 'Dokumenter og Tilladelser' til højre herfor.

Kolding Kommune behandler ansøgningen i henhold til lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., og projektet er omfattet af en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet. Alle har mulighed for at se ansøgningen og for senere at få tilsendt et udkast til godkendelsen, når denne er udarbejdet.

Bemærkninger og ideer til projektet skal sendes til Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Landbrug, Nytorv 11, 6000 Kolding eller til landbrug@kolding.dk senest tirsdag den 4. juni 2024.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Landbrugsteamet på telefon 7979 7439 eller mail landbrug@kolding.dk.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje