Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

HØRING: Tilladelse efter vandløbsloven til at frilægge et privat rørlagt vandløb på et areal ved Skamlingvejen med matr.nr. 4n Skartved By, Sdr. Bjert

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

Kolding Kommune har modtaget en ansøgning efter vandløbsloven til at frilægge ca. 130 meter privat rørlagt vandløb (Skartved Bæk). Det rørlagte vandløb er omfattet af bestemmelserne i vandløbsloven og skal derfor fremlægges offentlig høring i en periode på 4 uger forud for den enedelig vandløbsretlige tilladelse.

Fristen for at komme med bemærkninger eller indsigelser til projektet er mandag den 27. maj 2024.

 

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje