Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Tilladelse efter vandløbsloven til etablering af ophalingssted for kano og kajak i Kolding Å nær udløbet til fjorden

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

Kolding Kommune, Trafik, Vej og Park, har søgt om tilladelse til etablering af et ophalingssted til kanoer og kajakker i Kolding Å i den nedre del inden vandløbets udløb i Kolding Fjord. Ophalingsstedet ønskes etableret i forbindelse med etableringen af et nyt offentligt tilgængeligt naturareal i Kolding Åpark.

Kolding Kommunes vandløbsmyndighed meddeler tilladelse til etableringen af den offentligt tilgængelige bro i Kolding Å. Klagefristen er onsdag den 20. september 2023.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje