Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Tilladelse efter vandløbsloven og dispensation fra naturbeskyttelsesloven til forlægning af Dalby Møllebæk ifm. etablering af ny ringvejsforbindelse

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

Kolding Kommune meddeler tilladelse efter vandløbsloven og dispensation fra naturbeskyttelsesloven til at krydse og forlægge det offentlige vandløb Dalby Møllebæk i forbindelse med etablering af ringvejsforbindelse imellem rundkørslen ved Ødisvej, syd for Vonsild, og Skamlingsvejen ved Skartved.

I forbindelse med første etape af etableringen af den sydlige ringvejsforbindelse, kommer vejanlægget til at krydse Dalby Møllebæk to gange på strækningen mellem Vonsildvej og Vonsild Skov. Ved de to krydsninger skal vandløbet forlægges og der anlægges konstruktioner til underføring af vandløbet og faunapassager. Disse faunapassager udføres som firkantede betonelementtunneller og udformes som vådpassager.

Efter både vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven kan der klages over ovenstående afgørelse inden 4 uger fra offentliggørelsen. Klagefristen er således fredag den 15. september 2023.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje