Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Idé-høring – Ansøgning om ny godkendelse af husdyrproduktionen på Stenskrovej 50, Christiansfeld

Miljø, natur og klima Tilbage

Kolding Kommune har modtaget en ansøgning om godkendelse efter reglerne om produktionsareal af malkekvægproduktionen på Stenskrovej 50, 6070 Christiansfeld.

Tilbage

Kolding Kommune har modtaget en ansøgning om godkendelse efter reglerne om produktionsareal af malkekvægproduktionen på Stenskrovej 50, 6070 Christiansfeld. Der søges om godkendelse efter husdyrbruglovens § 16a (ikke IE).

Ansøgningen omfatter følgende:

- Godkendelse af de eksisterende 3.350 m2 produktionsareal med flexgruppen ”Alle kvæg”.

- Godkendelse af de eksisterende 277 m2 gylleoverflade.

Der sker ingen ændringer i bygninger eller anlæg i forbindelse med godkendelsen.

Kolding Kommune behandler ansøgningen i henhold til lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., og projektet er omfattet af en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet. Alle har mulighed for at se ansøgningen og for senere at få tilsendt et udkast til godkendelsen, når dette er udarbejdet.

Bemærkninger og ideer til projektet skal sendes til Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Landbrug, Nytorv 11, 6000 Kolding eller til landbrug@kolding.dk senest fredag den 29. juli 2022.

Der er mulighed for at se ansøgningen og miljøkonsekvensrapporten til højre her på siden under 'Dokumentation og tilladelser'.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Landbrugsteamet på telefon 7979 7439.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje