Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Høring efter vandløbsloven: Restaurering af Rold Bæk ved fjernelse af en fysisk spærring

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

Ifølge vandplan 1.11 Lillebælt/Jylland (2015-2021) skal der i indeværende planperiode gennemføres en vandløbsindsats i Rold Bæk, nordøst for Lunderskov. Vandløbsrestaureringen som ønskes gennemført, fremmes hermed ved offentlig høring inden der træffes endelig afgørelse efter vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven. Høringsfristen er torsdag den 15. juni 2023.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje