Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Tilladelse efter vandløbsloven til regulering af drænledning i forbindelse med etablering af et minivådområde på arealerne ved Ballegårdsvej 24, syd for Vamdrup

Miljø, natur og klima Tilbage

Tilbage

Der er givet en tilladelse efter vandløbsloven til, at en drænledning på arealerne ved Ballegårdsvej 24, syd for Vamdrup kan omlægges i forbindelse med etablering af et minivådområde.

Der er samtidig efter lov om miljøvurdering truffet afgørelse om, at omlægningen af drænledningen ikke skal VVM vurderes.

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje