Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Afgørelse

Tilladelse efter planloven til etablering af et forsinkelsesbassin i Lejrskov

Kommune- og lokalplaner Tilbage

Landzonetilladelse til etablering af forsinkelsesbassin

Tilbage

Kolding Kommune har behandlet ansøgningen om etablering af et forsinkelsesbassin på matr.nr. 7i Lejrskov By, Lejrskov. Afgørelsen kan findes under "dokumentation & tilladelser".

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje