Skip til hoved indholdet
    Hjem Borger Høringer og afgørelser Høring

Høring

Høring af planen VoresVand – Vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplan 2023-2031 samt tilhørende miljørapport

Miljø, natur og klima Tilbage

Natur-, Miljø- og Klimaudvalget har d. 6. december 2023 vedtaget at sende forslag til planen VoresVand samt den tilhørende miljørapport i 8 ugers offentlig høring.

Tilbage

Planen ophæver og erstatter Kolding Kommunes Vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplan 2011-2021, når den er endeligt vedtaget.

Omdrejningspunktet for kommunens plan VoresVand er høj forsyningssikkerhed. I Kolding Kommune ønsker vi at være på forkant med udviklingen, så kommunens borgere og erhverv sikres rent og rigeligt drikkevand.

Planen giver Kolding Kommunes borgere og virksomheder mulighed for at få indsigt i kommunens vandforsyningsplanlægning og grundvandsbeskyttelsesstrategi. Endvidere findes der i planen en række retningslinjer, som sætter rammerne for de afgørelser og tilladelser på grundvands- og vandforsyningsområdet, som kommunen træffer.

I miljørapporten behandles følgende potentielle miljøpåvirkninger:

Biologisk mangfoldighed

Grundvand

Befolkningen

Menneskers sundhed

Miljørapporten er udarbejdet i henhold til miljøvurderingslovens § 12 og bilag 4.

Høringssvar til planen VoresVand og miljørapporten

Planen VoresVand er sammen med miljørapporten i offentlig høring i perioden 8. december 2023 til 2. februar 2024.

Der er mulighed for at komme med skriftlige høringssvar til og med d. 2. februar 2024. Høringssvar skal sendes til e-mail: vandforsyning@kolding.dk , eller til Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Miljø og Erhverv, Nytorv 11, 6000 Kolding.

Høringssvar til planen VoresVand mærkes ”Høringssvar/VoresVand”.

Høringssvar til miljørapporten mærkes ”Høringssvar/Miljørapport - VoresVand”.

Når eventuelle høringssvar er blevet behandlet, vil den endelige version af planen blive forelagt Byrådet til vedtagelse.

Hvor kan jeg finde planen VoresVand og miljørapporten?

Du vil kunne se planen VoresVand samt den tilhørende miljørapport i boksen ’Dokumenter og Tilladelser’ til højre herfor.

Du kan endvidere finde et link til et interaktivt GIS-kort med forsyningsområder og boringer i boksen ”Fakta og nyttig viden” via følgende link:

https://www.kolding.dk/borger/bolig-byggeri-og-flytning/drikkevand-og-vandforbrug/vandforsynings-og-grundvandsbeskyttelsesplan/

Spørgsmål

Spørgsmål til planen VoresVand kan rettes til Susanne Marcussen på tlf. nr.: 79797453 eller e-mail: sunm@kolding.dk

Spørgsmål til den tilhørende miljørapport kan rettes til Lise Arp på tlf. nr. 79797438 eller e-mail: liar@kolding.dk eller Bente Møller Jessen på tlf.: 79797427 eller e-mail: bmje@kolding.dk

Informationer

Dokumentation & Tilladelser

Telefon: 79 79 79 79
kommunen@kolding.dk

Borgerservice åbningstider

Genveje